SERVICIUL DE VIDANJARE

Ce trebuie să ştii despre vidanjare!

Vidanjarea implică golirea unor bazine, fose, canalizări în vederea curățării, desfundării, igienizări și readucerii acestora la parametrii de utilizare. Serviciile pot fi realizate pentru fose septice, toalete, reziduuri menajere, subsoluri, guri de scurgere, spații de epurare, decantoare, locuri unde există acumulării de deșeuri, încăperi și zone insalubre.

Acest serviciu asigură şi golirea mecanizată a haznalelor vidanjabile a decantoarelor, separatoarelor de grăsimi de ape uzate menajere, deşeuri lichide sau nămoluri nepericuloase şi transportul acestora cu autospeciale având diferite capacități de încărcare.

Sunt considerate deşeuri nepericuloase substanţele care nu au proprietăţile menţionate în Anexa 4 a Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.

Serviciul de vidanjare se realizează cu ajutorul unor pompe de vid de mare putere, performante, care au capacitatea de a absorbi într-un timp scurt o cantitate cât mai mare de substanță. Cu cât puterea pompei este mai mare, cu atât timpul de golire va fi unul mai mic, iar procedura va fi mai puțin deranjantă și va produce mai puțin disconfort.

La fel de importante în eficientizarea acestui proces sunt și capacitatea cisternei folosite pentru colectate, lungimea furtunului și posibilitatea de a fi folosit la distanțe sau adâncimi mai mari, precum și experiența tuturor celor care utilizează aceste echipamente. La sfârșitul întregului proces se poate recurge şi la igienizarea și dezinfectarea zonei cu aparatură specială de înaltă presiune și cu substanțe adecvate.

Din experienţa noastră, cele mai solicitate intervenții de vidanjare sunt în zonele în care locuințele nu sunt conectate la rețeaua de canalizare, acolo unde există riscul frecvent de inundare sau oriunde este necesară evacuarea unor deșeuri pentru care este recomandat acest tip de lucrări.

Serviciul de vidanjare îl realizăm cu echipamente ecologice, contribuind la protejarea mediului și la reducerea riscului de contaminare a zonei în care se află deșeurile sau se realizează lucrarea.

Deținând în parcul auto peste 20 autospeciale de diferite mărimi și dotate cu echipamente având caracteristici care fac corectă contractarea oricărui tip de serviciu ales de client, cu EcoExpertGroup aveţi certitudinea faptului că lucrările sunt efectuate în mod corect şi eficient. Oferim întotdeauna garanţie pentru lucrările efectuate, ceea ce denotă faptul că luând decizia de a colabora cu noi, vei lua cu siguranţă decizia cea mai bună.